Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

  Bu program ile bireylerin;normal motor gelişim becerileri kazanmaları,duruş ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri ,kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,günlük yaşamda bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları, yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik hareketlerini geliştirmeleri,yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri ve bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri amaçlanmıştır.