Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Bu program ile bireylerin;işlevsel becerilerin kazandırılmasında en önemli aşama olan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,iletişim becerilerini geliştirmeleri,bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,akademik becerilerini geliştirmeleri,toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.