Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

 

Bu program ile bireylerin; bağımsız yaşam becerileri,öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,psikomotor becerilerini,dil ve konuşma becerilerini,sözlü ve yazılı anlatım becerilerini,sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri ve bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.Bu program ile bireylerin; bağımsız yaşam becerileri,öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,psikomotor becerilerini,dil ve konuşma becerilerini,sözlü ve yazılı anlatım becerilerini,sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri ve bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.